ADRES

Gültepe Mah. Yosun Sok. No: 15/3 Kağıthane – İSTANBUL

TELEFON

+90 538 644 99 04

0532 133 45 04

İstanbul Adalar Nakliyat

Yatmaz Nakliyat olarak küreselleşme dünya ticaretindeki gelişmelere bağlı olarak son yıllarda hızlanmış uluslararası ticaretin artış hızına bağlı olarak gelişmeye devam etmektedir. Kıtalararası ülkelerin ticaretlerinin gelişmesi küreselleşme sürecini hızlandırırken bu sürecin hızlanmasına katkıda bulunan önemli araçlardan birisi de tıpkı iletişim, internet, medya gibi taşımacılık olmuştur. Yani taşımacılık uluslararası ticareti geliştirirken bu da küreselleşmeyi hızlandırmaktadır.

Yatmaz Nakliyat olarak hızla büyüyen küreselleşmenin olduğu bu makroekonomik çevrede işletmeler artık yerel ve ulusal pazarları hedef olarak görerek ayakta kalabilme şansını yavaş yavaş yitirmektedirler. Bu dar kapsamda kalan işletmeler ihracat yaparak elde edebilecekleri ek gelirlerden mahrum kalırken dış ülkelerdeki rakip işletmelerin pazarlarını kapmalarına da seyirci kalmaktadırlar.

Pek tabi ki işletmelerin dış pazarlara açılabilmelerinde kendi oluşturacakları taşımacılık filoları yetersiz kalacaktır. Bu yüzden ülke yönetimleri işletmelerin ihtiyaç duyduğu bu taşıma hizmetini kendilerine en ucuz ve kaliteli bir şekilde sunacak taşımacılık şirketlerini ve taşımacılık alt yapılarını oluşturmada kendilerine düşen görevin farkına varmış ve gerekli yatırımları yapmaktadırlar.

Yatmaz Nakliyat olarak ülkemizde de özellikle son yıllarda ulaştırma sistemlerine yapılan yatırımlar işletmelerimizin taşımacılık maliyetleri bakımından dış ülke rakipleriyle rekabet edebilmesine yardımcı olacak ulaştırma politikaları ile desteklenmektedir. Son yıllarda özellikle hızlı tren projelerine yapılan yatırımlar, oluşturulmaya çalışılan lojistik üsler bu destek programların en bariz örnekleridir.

Yatmaz Nakliyat özellikle lojistik üsler kendilerine birçok taşımacılık şirketini çekerek orada büyük bir rekabetin oluşmasına bu sayede üretim işletmelerinin ürettikleri ürünleri en ucuz ve kaliteli bir şekilde taşıyacak birçok nakliye şirketinin tekliflerini değerlendirmelerine ve bu sayede maliyet tasarruflarına gidebilecekleri bir piyasa ortamına ulaştıkları rahatlıkla gözlemlenebilmektedir.

Bu çalışmada Yatmaz Nakliyatın Türkiye’de taşımacılığın tarihi gelişimi, hali hazırdaki durumu ve taşımacılığın geliştirilip Türkiye İşletmeciliğine nasıl katkıda bulunulabileceği kuramsal olarak incelenip önerilerde bulunulmaya çalışılacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir